Bạn có nhu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất Nông nghiệp? Vui lòng liên hệ hotline: 0987 369 884Kỹ thuật cơ bản trồng dưa lưới sai trĩu quả

Posted by Nurisrael Admin on

Dưa lưới thuộc họ Bầu bí (Cucurbitaceae) là ra ăn quả có thời gian sinh trưởng ngắn, trồng được nhiều vụ trong năm với năng suất khá cao. Ngày nay, dưa lưới trở nên ưa chuộng và được trồng nhiều nơi ở Việt Nam. 

Để cây phát triển nhanh, khỏe và mạnh, ngoài yếu tố chọn giống thì bạn nên chú ý một số kỹ thuật cơ bản trồng dưa lưới dưới đây.

1. Mật độ

Khoảng cách giữa các cây (cm)

Khoảng cách giữa hàng trên luống (cm)

Khoảng cách giữa các luống (m)

35-40

50

1.2-1.5

 

2. Giá thể

- pH: 6.0-6.5. Trường hợp pH dưới hoặc trên mức này nhà nông cần xử lý kịp thời trước khi trồng.

- Giá thể đã qua xử lý, không chứa nguồn bệnh gây hại cho cây trồng.

3. Chăm sóc sau khi trồng


a. Chế độ nước

Giai đoạn

Lượng tưới

Trước khi trồng

Tưới ẩm cả bẩu

Sau khi trồng

0,4-0,6L/cây/ ngày/5 lần tưới

Giai đoạn tạo lưới

0,3-0,4L/ngày/4-5 lần tưới

Trước lúc thu hoạch

Cắt nước 4 ngày trước khi thu hoạch

 

b. Chế độ phân bón

Giai đoạn

Phân bón

Liều lượng

7 ngày sau trồng

 

Không bón phân

Từ ngày thứ 8 đến ngày 15

N-P-K 20-20-20

150 gr/ 1,000 m2/ ngày

Từ ngày 15 đến khi cây ra hoa

N-P-K 17-9-27

200gr/1,000m2/ngày

Từ hoa đến bắt đầu tạo

lưới quả

N-P-K 17-9-27

250gr/1,000m2/ngày

Tạo lưới đến khi lưới quả hoàn thiện

N-P-K 17-9-27

150gr/1,000m2/ngày

Sau khi tạo lưới xong đến khi thu hoạch

 

Dừng bón phân

c. Hoá chất 

- 2 tuần sau khi trồng, phun kết hợp Cu+Macozeb theo liều lượng như trên nhãn dán. Cu chỉ được phép sử dụng tối đa 3 lần cho cả mùa vụ. Macozeb có thể sử dụng hàng tuần.
- Amistar: sử dụng amistar cách nhau 2 tuần/ lần, theo chỉ dẫn như trên bao bì, sử dụng cùng hệ thống nhỏ giọt.
- Actara: sử dụng như amistar cách nhau 2 tuần/ lần, theo chỉ dẫn như trên bao bì, sử dụng cùng hệ thống nhỏ giọt.
• Lưu ý: Không sử dụng Actara và Amistar cùng lúc.