Bạn có nhu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất Nông nghiệp? Vui lòng liên hệ hotline: 0987 369 884TỈA NHÁNH VÀ TRÁI CÀ CHUA

Posted by Nurisrael Admin on

Tỉa nhánh, tỉa trái có vai trò rất quan trọng nhằm giúp cây phát triển cân bằng, đủ năng lượng chuẩn bị cho việc hình thành trái với năng suất cao.

Thời điểm tỉa  nhánh

Nên tỉa nhánh hàng tuần. Tốt nhất là  tỉa  khi  nhánh  phụ  (chồi  bên)  có  chiều  dài dưới 10 cm. Nếu để nhánh phụ quá lớn, khi tỉa sẽ tạo ra vết thương lớn cho cây, tạo điềukiện cho nấm bệnh tấn công.

Giống cà chua và cách tỉa phù hợp

 

Cây

Giống

Cách tỉa

Cà chua

Cherry Laila, Shiren

-Để lại 2 ngọn phát triển thành 2 ngọn chính (2 đầu). Tỉa bỏ tất cả các nhánh còn lại trên 2 thân chính.

- Tỉa bỏ các lá vàng úa, lá già và lá sâu bệnh.

-Hầu như không phải tỉa quả.

Monaco

-Tỉa bỏ tất cả các nhánh bên mọc trên thân chính và chỉ để lại 1 ngọn chính (1 đầu)

- Tỉa bỏ các lá vàng úa, lá già và lá sâu bệnh.

-Chỉ nên để 4-5 quả/ chùm